Bán hàng trực tuyến

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

Việc thực hiện các bước cắt Decal trên máy cắt cũng có một số điều đáng chý ý sau:

Ta nên thực hiện bản thiết kế cắt Decal bằng Corel 13 (X3) để việc thực hiện đạt kết quả cao và chính xác nhất.

Mở Corel X3 thiết kế bản vẽ yêu cầu:

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

 

Xuất files (File ----> Export).

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

 

 

Đặt tên chọn vị trí sao lưu. Chọn Đuôi .EPS (đuôi vector). Khi có nhiều mẫu thiết kế trên một bản vẽ ta nên mở TAB Options ---> Selected only để cắt một mẫu đã chọn.

 

 

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc


Chọn Curves (vector) --->  OK .
Mở Artcut 2005:

 

 

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc


Vào chương trình cắt.

 

 

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc


Import files Corel ( .EPS) cần cắt vào chương trình cắt.

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

 

Chọn Open.

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc

 

 

 

Nhấn vào biểu tượng Cut/Plot để vào bảng điều khiển cắt.

 

 

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc


Nhấn Cut/Plot để cắt Decal.

 

 

Hướng dẫn cắt Decal máy Trung Quốc


Nhấn Start để chờ máy thực hiện lệnh cắt. Chúc bạn thành công!